Norsk Olympisk og Sportssamler Forening (NOSF)

  Norwegian Society of Olympic and Sport Collectors

    Member of Association International des Collectionneurs
  Olympiques (AICO) and Norsk Filatelistforbund (NF)
 
 
      

Nyheter

 
  Samlermøte er tirsdag 26. januar 2016 kl 14 - 18

NOSF ønsker sine medlemmer velkommen til samlermøtet tirsdag 26. januar 2016 kl 14.00 til 18.00. Stedet er kantinen til Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité i Sognsveien 73 ved Ullevål stadion.

Møtet er et samarbeidsprosjekt med Oslo Pin Club. Møteinnkalling er her (pdf fil)

 
 

 

 
 

Hvem er vi?

 
 

Norsk Olympisk og Sportsamleres Forening (NOSF) har til formål å fremme interessen for og øke kunnskapen om olympiske samleområder (filateli, numismatikk og memorabilia), og sportsfilateli. Dette gjøres ved møter, utstillinger, forskning, utgivelse av publikasjoner og lignende.

NOSF skal fremme kontakt og vennskap mellom samlere med olympiske leker, sport og idrett som interessefelt

NOSF er tilsluttet Norsk Filatelistforbund og AssociationInternationale des Collectionneurs Olympiques (AICO).  Videre vil NOSF samarbeide med Norges Idrettsforbund og Olympiske komite, norske særforbund og foreninger i andre land med samme formål som NOSF.

Det har i lengre tid vært et ønske innen IOC og mange av medlemslandene å samle de ulike olympiske samlerorganisasjoner og samleområder i en felles internasjonal paraplyorganisasjon, og AICO’s hovedformål er å fremme samling av olympisk filateli, numismatikk og memorabilia.

I menyen på venstre side kan du finne informasjon om styret og medlemskap under "Om klubben".
Vi har en litteratur liste over bøker og kataloger som vi utvider. Vi mottar med stor takknemlighet informasjon om litteratur som ikke er nevnt på siden.
Nederst finner dere linker til andre klubber, auksjoner og butikker.

 
       

 

Olympiaposten er NOSFs medlemsblad. Bladet kommer ut 2 ganger i året. Med et par unntak så har bladet kommet ut siden foreningen startet opp i 2005.

Bladet vil bli lagt ut med et års forsinkelse i forhold til papirutgaven. Det betyr at 2015 utgavene blir publisert i 2016.

Under "Olympiaposten" ser man forsiden på alle bladene. Trykk på bladene og hele nummret vil komme opp som pdf fil.

Under "Artikler" er hvert nummer delt inn etter artiklene. Ved å trykke på en bestemt artikkel, kommer kun denne artikken opp.

De neste 5 linkene er sortert etter tema: sommer og vinter OL, sommer og vinter VM og "annet". Med VM menes alt som er definert som VM, inklusiv f.eks. X-Games.